Bestuur

Carnavalsvereniging De Dwarsliggers werd op 25 september 1958 opgericht.
Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt gevormd door:

  • de Voorzitter, Jan Cornelisen ;
  • de Secretaris,  Chantal Jansen ;
  • de Penningmeester. (Thesauriër Generaal), Karin Versteeg;

Daarnaast hebben in het Bestuur zitting:

  • de Vorst, Dennis Gerritsen (als adviseur);
  • de President van de Raad van Elf ;  Sander Derksen;
  • de Voorzitter van de Senaat  Marcel de Wit;
  • de PR-functionaris .

Het Bestuur vergadert om de zes tot acht weken, met uitzondering van de zomermaanden. In voorkomende gevallen kunnen extra vergaderingen belegd worden. De leden van het Bestuur zijn ook welkom bij de vergaderingen van de Raad van Elf.