Erelid

Ereleden kunnen slechts worden benoemd als daarvoor de goedkeuring is verkregen tijdens een Algemene Vergadering. Het erelidmaatschap wordt verleend als betrokken persoon reeds in het bezit is van de Huisorde. Ereleden kunnen uit alle geledingen van de vereniging komen. De zogenaamde Gouden Balk is bestemd voor ereleden.

De Gouden Balk is uitgereikt aan:

Eus. Böcker (2014)

Jos Erkens (2004)

Jos Goossens

Co Otten (1975)

Rien Sleegers

André Timmer

Bert van Zwam (1992)