Raad van Elf

Prinz’n avond 2019

De Raad van Elf is de spil van de carnavalsvereniging en heeft als functie het, in samenwerking met andere personen binnen of buiten de vereniging, organiseren van de carnavalsactiviteiten. Dat gebeurt door het instellen van diverse commissies, die ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een of meer
avonden of activiteiten.
Tijdens alle carnavalsactiviteiten draagt de Raad van Elf bij aan een gezellige sfeer door onderhoudend en actief bezig te zijn.

De Raad van Elf wordt voorgezeten door de President. De President wordt om de twee jaar gekozen door de Raad van Elf. Samen met de Penningmeester en de Secretaris vormt hij het Presidium. De Raad van Elf vergadert iedere maand, met uitzondering van de zomermaanden.
De Raad van Elf bestaat in ieder geval uit elf mannen. Voor de continuïteit voor wat dit aantal betreft wordt gestreefd naar ca. 15 Raad van Elf leden.

Natuurlijk gaat het ook ook over gezelligheid en het stimuleren van de saamhorigheid binnen de Rv11 en de vereniging. Daarom worden er regelmatig extra activiteiten georganiseerd Zie als voorbeeld hiervan, het laatste uitje naar Den Bosch.