Senaat

De Senaat wordt gevormd door personen van of buiten de vereniging die zich op welk terrein dan ook verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, maar die niet (meer) direct actief bij het carnavalsgebeuren betrokken willen zijn. Daarnaast kunnen ook personen tot de Senaat toetreden die (nog) geen binding hebben met de vereniging, maar zich er wel voor willen inzetten, zij het op de achtergrond.

Naast mannen kunnen ook vrouwen deel uitmaken van de Senaat. De Senaat kan een adviesorgaan zijn voor alle geledingen binnen de vereniging. De Praeses is voorzitter van de Senaat. Daarnaast kent de Senaat ook een secretaris.  De Senaat vergadert op de tweede zondagochtend van de maand. Deze geleding zorgt ieder jaar voor een nieuwe Prins. Vanuit de Senaat wordt een
Prinsenkeuzecommissie gevormd die op pad gaat met een lijst van potentiële kandidaten.

De Senaat draagt ook zorg voor een ludieke entree en bekendmaking van de Prins op de Prinz’nAvond.
Daarnaast kan op de (mannelijke) leden van de Senaat een beroep gedaan worden door de President van de Raad van Elf om als plaatsvervangend Raad van Elf lid te fungeren tijdens avonden of middagen.

Naast de activiteiten binnen de carnaval houdt de senaat zich ook bezig, net als andere geledingen, met sociale activiteiten buiten de carnaval.
Ondersteuning bieden bij de zorgmarathon op Papendal, het dorp verlossen van zwerfvuil en de deelnemers van de Airborne Wandeltocht te voorzien van een hapje en een drankje bij de Westerbouwing.
Dit is een greep van onze activiteiten om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap.
Natuurlijk zit het vieren van carnaval in ons bloed. Wij hopen jullie te ontmoeten op één van onze avonden, voor zowel jong en oud(er).

Alaaf, alaaf, alaaf.
Preases Marcel de Wit