News

De AOW-bijeenkomst (interne bijeenkomst)

De zomer komt aan zijn einde, al zijn de temperaturen op moment dat ik dit schrijf tropisch! Toch kijken we alweer vooruit naar de wintermaanden omdat wij elkaar dan allemaal veelvuldig zullen treffen tijdens onze carnavalsbijeenkomsten!

Zoals eerder aangekondigd zullen we dit carnavalsjaar aftrappen door vooruit te kijken, want onze AOW-leeftijd nadert! Op zaterdag 30 september a.s. zal ik een presentatie geven van de voorlopige plannen voor het ‘66-jarig jubileum van 24/25! En 6×11 dat gaan we vieren! Daarbij zal er een beroep worden gedaan om jullie kwaliteiten in te zetten om daar met elkaar als vereniging een klapper van te maken! Je kunt je vanaf dan dus ook aanmelden om deel te nemen aan bepaalde subwerkgroepen of t.z.t. te ondersteunen in de uitvoering van de festiviteiten.

Lars zorgt ervoor dat de bar de 30e geopend is waarbij gewerkt wordt met muntverkoop. De AOW-bijeenkomst wordt rond 18.00 uur afgesloten. Ik hoop veel leden te zien vanaf 16.00 uur in de kleine zaal van Lebret!

Mede namens het bestuur,
Christel Hensema

 

Statiefoto prinsenpaar 2022-2023

Op zondag 27 augustus j.l. hebben wij de statiefoto gemaakt.

Met zeer grote dank aan het Nederlands Openluchtmuseum; zij hebben het park aangeboden als locatie voor de foto’s.

Prins der Dwarsliggers uut Eusterbeek

(meer…)

Nieuwe voorzitter voor C.V. De Dwarsliggers

Op vrijdag 2 juni jl. vond onze algemene ledenvergadering plaats.
We hebben teruggekeken op het afgelopen jaar, vooruit gekeken naar komend jaar en stiekem al een beetje naar ons jubileumseizoen vólgend jaar.
Na deze vergadering is Jan Cornelissen afgetreden als Voorzitter van onze vereniging.
6 jaar lang heeft Jan zich ingezet. Dubbel ingezet kun je wel zeggen, want ook de coronaperiode zat hierbij.
 
Luc Idzinga werd voorgedragen als nieuwe kandidaat Voorzitter.
Er werd vrijwel direct door de aanwezige leden toegezegd dat Luc zich de nieuwe Voorzitter van onze vereniging mag gaan noemen.
 
Luc is sinds 2020 lid van Carnavalsvereniging De Dwarsliggers en lid van de Raad van Elf. Hieronder delen we nog eens zijn stukje uit Seinpost nr. 62 van mei 2021 waarin hij zichzelf al eens voorstelde, toen als nieuwste Raad van Elf lid: 

”Beste zotten en zottinnen,
 
Het lijkt al lang geleden, temeer omdat we dit jaar door de Corona geen Carnaval hebben kunnen vieren zoals de Dwarsliggers dat gewent zijn. Maar in het jaar 2019/2020, het jaar dat we met Prins Tom, Prinses Patricia en Adjudant Harry de planken uit de vloer van Lebret feestten, was mijn dochter Robijn de Jeugdprinses. Voor mij de eerste keer dat ik in aanraking kwam met de Dwarsliggers én met carnaval zoals de Dwarsliggers dat vieren.
 
Elke avond ben ik met mijn dochter meegegaan en iedere avond hebben wij de grootste lol gehad met alle leden van de vereniging, met het Prinsentrio en met de Raad van 11. De oplettende toeschouwer heeft kunnen zien dat bij het laatste optreden van de Raad van 11, ik al een beetje mee heb gedaan; ”Signoritaaaaa, dit is het momentooooo!”
 
Dat laatste optreden, die laatste flirt, heeft er uiteindelijk toe geleidt dat ik halverwege 2020 met Frank en Erwin van de Raad in contact kwam. Het leek mij heel leuk om deel uit te maken van de Raad van 11. Dus vanaf dat moment ben ik toegetreden tot dit illustere gezelschap. Bij deze stel ik mij dus aan jullie allen voor:
 
Mijn naam is Luc Idzinga, echtgenoot van Iris en vader van 3 kinderen waaronder jeugdprinses Robijn. Binnenkort woonachtig in het Eusterbeekse ,dus dat gaat helemaal goedkomen met mijn Carnavals aspiraties! Ik heb er heel veel zin in om een bijdrage te leveren aan deze leuke vereniging. Het is mede vanwege de Corona nog even zoeken maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat helemaal goed gaat komen en dat ik samen met de andere raadsleden heel veel leuke momenten en ervaringen ga hebben. Ik kan niet wachten om met jullie allen een pilsje te drinken en feest te vieren in Lebret i.p.v. zoom.
 
Met vriendelijke groet,

Luc Idzinga”
 

Jeugdprinsenpaar 2023

Wij presenteren u ons Jeugdprinsenpaar 2023:

Jeugdprins Thomas de Vierde van Ewijk tot Dedem en Jeugdprinses Robijn de Tweede van Tivoli tot ’t Noorder.

Wie wat waar van het Oosterbeekse Carnaval

Afgelopen zomer hebben Grootvorst Eus. en de Vorsten Sam & Dennis kritisch gekeken naar het al bestaande document “Wie Wat, Waar van het Oosterbeekse Carnaval en het weer helemaal bijgewerkt.

In de bestuursvergadering van 5 september jl. is het document goedgekeurd.

Zondag 25 september vierden we de verjaardag bestaan van C.V. De Dwarsliggers! De Vorsten vonden dit een mooie gelegenheid om het te presenteren aan al onze leden. Ook is het document verzonden aan alle geledingen van onze vereniging.

Vanaf vandaag is het ook terug te vinden op onze website en beschikbaar voor alle leden en overige bezoekers . Je kunt het document downloaden via onderstaande link.

Veel lees plezier !