Ereleden

Ereleden kunnen slechts worden benoemd als daarvoor de goedkeuring is verkregen tijdens de ALV. Het erelidmaatschap wordt verleend als betrokken persoon reeds in het bezit is van de Huisorde. Ereleden kunnen uit alle geledingen van de vereniging komen. De zogenaamde Gouden Balk is bestemd voor ereleden

Eus Böcker

Jos Erkens

Jos Goossens

Co Otten

Rien Sleegers

André Timmer

Bert van Zwam